Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 


Стаття з журналу № 1'1999

Назва
 
Новий Європейський суд з прав людини та Україна
(The New Court of Human Rights and Ukraine)
 
Зміст
 

НОВИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД
З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

Новий Європейський суд з прав людини

Рішення про створення нового Європейського суду з прав людини було прийняте під час зустрічей на найвищому рівні глав держав і Віденського уряду в 1993 році та підтверджено у Страсбурзі в 1997 році з огляду на зміни та труднощі в новій Європі, які виникли у зв'язку з падінням Берлінської стіни.

Новий Суд, що міститься у Страсбурзі та існує в рамках Ради Європи і діяльність якого визначена Протоколом №11 до Європейської конвенції з прав людини, розпочне свою роботу з 1 листопада 1998 року. Він замінить нинішній механізм контролю за додержанням Конвенції (Комісію та Суд) — з метою його вдосконалення.

Новий Суд складатиметься із 40 суддів, по одному від кожної держави-члена. Судді обираються Парламентською Асамблеєю зі строком повноважень від трьох до шести років.

Суддею нового Суду від України є пан Володимир БУТКЕВИЧ.

Старий та новий механізми контролю
за додержанням Конвенції

У старій двоступеневій системі усі заяви спрямовувалися до Європейської комісії з прав людини, яка виконувала відбіркову функцію. Справи, оголошені прийнятними, але за якими не було досягнуто дружнього врегулювання, потім розглядалися або Комітетом міністрів Організації, або Європейським судом з прав людини, рішення якого були обов'язковими для виконання країною, якої вони стосувалися. Суд і Комісія мали визначену кількість сесій протягом одного року.

Новий Суд буде єдиним і діятиме на постійній основі, що надасть системі захисту більшої оперативності та ефективності. Заявники матимуть прямий доступ до Суду. Комітет міністрів Ради Європи більше не розглядатиме справ по суті, однак і далі контролюватиме виконання рішень Суду. До виключної компетенції Суду належатиме розгляд справ міждержавного характеру.

Новий Суд з моменту, коли розпочне свою діяльність, перебирає у своє провадження всі справи, що були в провадженні старого Суду, який ліквідовується. Щодо Комісії, то вона працюватиме іще протягом одного року, щоб до 1 листопада 1998 року закінчити розгляд справ, оголошених прийнятними. Після закінчення цього строку незавершені справи будуть перебрані у провадження новим Судом, а Комісія припинить свою діяльність.

Контроль за виконанням рішень Суду щодо порушень був і залишається у віданні Комітету міністрів. Комітет міністрів, зокрема, здійснює нагляд за тим, чи вживаються державами заходи загального характеру з метою запобігання новим порушенням (зміна законодавства, судочинства, норм і практики, зокрема будівництво більшої кількості тюрем). Він також здійснює контроль за тим, щоб справедливе відшкодування, встановлене Судом, було сплачене заявникові і, в певних випадках, щоб інші конкретні заходи було вжито щодо заявника для забезпечення йому повної сатисфакції (поновлення провадження у справі, скасування постанови про заборону або конфіскацію, зняття з поліційного нагляду, надання дозволу на проживання в певній місцевості тощо).

Європейська конвенція з прав людини та Україна56

Дата підписання Конвенції

9 листопада 1995 року

Дата ратифікації

11 вересня 1997 року

Дата визнання права на особисту скаргу (Ст. 25)1

11 вересня 1997 року

Дата визнання юрисдикції Суду (Ст.46)2

11 вересня 1997 року

Останній член Комісії від України:

посада вакантна

Останній суддя Суду:

п. Володимир БУТКЕВИЧ

Комісія

Кількість зареєстрованих Комісією заяв проти України

Від початку (до 30 червня 1998 року)

77

У 1997 році

3

(Загальна кількість зареєстрованих Комісією заяв від початку: 41 880)

Кількість заяв проти України,
що визнані Комісією як прийнятні

Від початку (до 30 липня 1998 року)

У 1997 році

Суд

Кількість справ проти України,
переданих до Суду

Від початку (до 30 червня 1998 року)

Акти про наявність порушення

Акти про відсутність порушення

Кількість справ, що є у провадженні Суду

Інші (постанова про дружнє врегулювання тощо)

Комітет міністрів

Кількість справ, що не були передані до Суду
і щодо яких прийнято рішення Комітетом міністрів

Від початку (до 1 жовтня 1998 року)

Акти про наявність порушення

Акти про відсутність порушення

Кількість справ, що є у провадженні Комітету

 

Інші (постанова про дружнє врегулювання,
справи, зняті зі слухання, тощо)

Справи, що можуть бути повернуті до Суду

* * *

До 30 червня 1998 року жодна справа проти Україна не дійшла до Суду і Комісія ще не висловилася щодо прийнятності зареєстрованих скарг. Однак про деякі заяви вона вже повідомила уряд:

Заява № 41220/98 (травень 1998 року) щодо умов тримання заявника, засудженого до смертної кари.

Заява № 40679/98 (квітень 1998 року) щодо умов тримання заявника, засудженого до смертної кари у квітні 1997 року.

Заяви № 39042/97 і 39483/98 (січень 1998 року) щодо умов тримання осіб, засуджених до смертної кари.

Заява № 38812/97 (грудень 1997 року) щодо умов тримання заявника, засудженого до смертної кари у 1994 році.


5 Визнання права для будь-якої фізичної особи, неурядової організації або групи осіб, що вважають себе потерпілими від порушення, вчиненого державою-членом, порушувати справу проти цієї держави, було необов'язковим. Воно стає обов'язковим у новому Суді.

6 Разом з ратифікацією Протоколу №11 усі 40 держав — членів Організації повністю визнають юрисдикцію Суду за всіма справами, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції.

  

Голосування

Будь-ласка оцініть корисність матеріалу для правничої практики в Україні:
 
Ваша оцінка: дуже корисний
корисний
частково корисний
не корисний
Ваше ім'я:
Коментарі:

 

Усі права на матеріали, розміщені на «Українському порталі Європейського суду з прав людини», охороняються згідно із законодавством України. При цитуванні та використанні будь-яких матеріалів посилання на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. При цитуванні та використанні в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. Републікація будь-яких матеріалів «Українського порталу Європейського суду з прав людини» можлива тільки за письмовою згодою Всеукраїнського благодійного фонду «Українська Правнича Фундація».

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua