Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 


Стаття з журналу № 1'1999

Назва
 
Бібліографія праць із питань застосуваня Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року
(Bibliography of Works on Issues Concerning the Application of the 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)
 
Зміст
 

Бібліографія праць
із питань застосування
Європейської конвенції про захист прав
людини та основних свобод 1950 року1

 

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.  Комментарий к статьям: 5. Защита свободы и неприкосновенности личности; 6. Право на справедливое судебное разбирательство. — М., 1997.

2. Рабінович П.М. Соціально-філософські аргументи у рішеннях Європейського суду з прав людини // Філософські пошуки. — Вип. IV. Людина: становлення і розвиток. — Львів — Одеса, 1997.

3. Рабінович П.М. Права людини — на рівень європейських стандартів: рішення Європейського суду з прав людини // Юридичний вісник України. — 1998. — № 45.

4. Гом’є Д. Короткий путівник до Європейської Конвенції про захист прав людини. — Львів, 1998.

5. Заявляем наши права. Как использовать международную правозащитную систему для охраны прав женщин. — М., 1996.

6. Маковей М.  Право на свободу та недоторканність особи: стаття 5 Євроконвенції з прав людини. Практика Європейського суду з прав людини // Европейская конвенция прав человека и судебная реформа в Украине. Материалы семинаров: в  Трускавце  6-8  марта и  в  Донецке  15-16  мая  1997 года. — Донецк, 1998.

7. Практика Європейського суду з прав людини: Рішення, дослідження, нормативні акти. — Вип. 1, 2, 3. — Львів, 1997/1998/1999.

8. Рабінович П.М. Рішення Європейського суду з прав людини: Спроба концептуально-методологічного аналізу // Право України. — 1997. — № 12.

9. Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: Практика Совета Европы. — М., 1992.

10.  Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: Опыт Совета Европы. — М., 1997.

11. Гомиен Д. Основные права человека в Европейской Конвенции и практике Европейского суда // Права человека в современном мире. — Донецк, 1995.

12. Гольдман Р., Лентовска Э., Франковски С.  Верховный Суд США: Права и свободы граждан. — Варшава, 1997. [Аналіз рішень Європейського суду з прав людини подано на с. 58-68, 99-100, 105-107, 136-144, 174-178, 227-240; автор — Е. Лентовська].

13. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах  человека и Европейская социальная хартия: Право и практика. — М., 1998.

14. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування. — Київ — Будапешт, 1997.

15. Дженис М., Кэй Р., Бредли Э. Европейское право в области прав человека: Практика и комментарии. — Москва — Будапешт, 1997.

16. Решения Европейского суда по правам человека. Применение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека. — М., 1998.

17. Гомиен Д. Путеводитель по Европейской конвенции о защите прав человека. — Страсбург, 1994.

18. Гротграйн Э. Статья 6 Европейской конвенции по правам человека: Право на справедливое судебное разбирательство. — Страсбург, 1994. [Русская версия].

19. Мэрдок Дж. Л. Статья 5 Европейской конвенции по правам человека: Защита свободы и неприкосновенности личности. — Страсбург, 1994. [Русская версия].

20. Грир С. Интересы общества и права человека в Европейской конвенции по правам человека. — Страсбург, 1995. [Русская версия].

21. Рисдал Р. Проблемы защиты прав человека в объединенной Европе // Государство и право. — 1993. — № 4.

22. Туманов В.А. Материалы о рассмотрении дел в Европейском суде по правам человека. — 1993. — № 4.

23. Короткий путівник по Європейській конвенції з прав людини // Центр інформації та документації Ради Європи в Україні. — Львів, 1998.


1Підготовлено працівниками Львівської лабораторії прав людини АПрН України П. Рабіновичем (керівник лабораторії), Н. Раданович-Сень, О. Томіною, С. Федик.

 

  

Голосування

Будь-ласка оцініть корисність матеріалу для правничої практики в Україні:
 
Ваша оцінка: дуже корисний
корисний
частково корисний
не корисний
Ваше ім'я:
Коментарі:

 

Усі права на матеріали, розміщені на «Українському порталі Європейського суду з прав людини», охороняються згідно із законодавством України. При цитуванні та використанні будь-яких матеріалів посилання на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. При цитуванні та використанні в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. Републікація будь-яких матеріалів «Українського порталу Європейського суду з прав людини» можлива тільки за письмовою згодою Всеукраїнського благодійного фонду «Українська Правнича Фундація».

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua