Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 


Стаття з журналу № 3'1999

Назва
 
Справа «Каетано Баета проти Португалії»
(Affaire Сaetano Baeta c. Portugal)
 
Зміст
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «КАЕТАНО БАЕТА ПРОТИ ПОРТУГАЛІЇ»
(Affaire СAETANO BAETA c. PORTUGAL)

(Позов № 36671/97)

РІШЕННЯ

Страсбург
22 липня 1999 року

ЦЕ РІШЕННЯ НЕ Є ОСТАТОЧНИМ. ЗГІДНО З ПУНКТОМ 1 СТАТТІ 43 КОНВЕНЦІЇ, БУДЬ-ЯКА ЗІ СТОРІН У СПРАВІ МОЖЕ ВПРОДОВЖ ТРЬОХ МІСЯЦІВ ВІД ДАТИ ПОСТАНОВЛЕННЯ РІШЕННЯ ПАЛАТОЮ ЗВЕРНУТИСЯ З КЛОПОТАННЯМ ПРО ПЕРЕДАННЯ СПРАВИ ДО ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ. РІШЕННЯ ПАЛАТИ СТАЄ ОСТАТОЧНИМ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕНЬ ПУНКТУ 2 СТАТТІ 44.

У справі «Каетано Баета проти Португалії»

Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:

М. Пеллонпя (M. Pellonpää), голова

Г. Ресс (G. Ress)

І. Кабраль Баррето (I. Cabral Barreto)

В. Буткевич

Н. Важич (N. Vajic)

Дж. Хедіган (J. Hedigan),

С. Ботучарова (S. Botoucharova),

а також В. Берже (V. Berger), секретар секції,

після наради за зачиненими дверима 13 липня 1999 року постановляє таке рішення, винесене того самого дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато на підставі позову проти Республіки Португалія, поданого громадянином Португалії паном Арнальдо Каетано Баета (Arnaldo Caetano Baeta — заявник) до Європейської комісії з прав людини (Комісія) 16 травня 1997 року, відповідно до колишньої статті 25 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (Конвенція). Заяву зареєстровано 23 червня 1997 року під номером 36671/97. Заявника представляє пан К. Сантуш (C. Santos), член Лісабонської колегії адвокатів. Уряд Португалії (Уряд) представляє його уповноважений пан А. Енрікес Гаспар (A. Henriques Gaspar), помічник генерального прокурора.

2. 14 січня 1998 року Комісія (друга палата) вирішила довести подання до відома Уряду Португалії, запропонувавши йому подати свої письмові зауваження стосовно його прийнятності та обґрунтованості. Уряд подав свої зауваження 13 березня 1998 року, а заявник відповів на них 3 квітня 1998 року.

3. Після набрання Протоколом № 11 чинності 1 листопада 1998 року і відповідно до пункту 2 статті 5 цього Протоколу, справу було розглянуто в Суді згідно з положеннями цього Протоколу.

4. Відповідно до пункту 1 правила 52 Регламенту Суду, Голова Суду пан Л. Вільдхабер передав справу до четвертої секції. До складу палати, утвореної в цій секції, увійшли за посадою пан І. Кабраль Баррето, обраний суддя, громадянин Португалії (пункт 2 статті 27 Конвенції і пункт 1а правила 26 Регламенту) і пан М. Пеллонпя, голова секції (пункт 1а правила 26 Регламенту). Останній призначив інших членів палати, а саме: панів Г. Ресса, В. Буткевича, пані Н. Важич, пана Дж. Хедігана та пані С. Ботучарову (пункт 1b правила 26 Регламенту).

5. 2 березня 1999 року палата оголосила про прийнятність заяви, вважаючи, що питання про шкоду, якої заявник зазнав через невиправдану тривалість цивільної процедури (пункт 1 статті 6 Конвенції), слід розглянути по суті.

6. 26 травня 1999 року представник Уряду запропонував вирішити справу шляхом дружнього врегулювання згідно зі статтею 38 Конвенції. 15 червня 1999 року консультант заявника висловив на це згоду.

ЩОДО ФАКТІВ

7. Заявник — громадянин Португалії, 1920 року народження, проживає у Сейшалі (Seixal).

8. 25 січня 1978 року він подав до Сейшальського суду позов про відшкодування збитків, спричинених недоліками, допущеними при будівництві будинку, в якому він мешкає.

9. 11 травня 1999 року сторони вирішили спір шляхом дружнього врегулювання, в результаті якого заявник отримав від відповідача 2 000 000 португальських ескудо.

ЩОДО ПРАВА

10. Спочатку заявник, посилаючись на порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, скаржився на надмірну тривалість провадження, розпочатого за його поданням.

11. Листом від 26 травня 1999 року представник Португальського уряду повідомив Суд про таке:

«(...) Португальський уряд (...) пропонує (...) сплатити [заявникові] суму в розмірі 18 000 000 португальських ескудо.

Зазначена сума призначається для остаточного врегулювання цього позову і аж ніяк не означає, що уряд Португалії визнає себе винним у порушенні Європейської конвенції з прав людини».

12. Листом від 15 червня 1999 року консультант заявника повідомив про свою згоду з пропозицією Уряду.

13. Суд бере до відома той факт, що Уряд і пан Каетано Баета досягли дружнього врегулювання. Однак Суд, згідно з пунктом 1 (в кінці) статті 37 Kонвенції, міг би продовжити розгляд заяви, якби, на його думку, не було дотримано принципу поваги до прав людини, як це зазначено в Конвенції та в протоколах до неї (пункт 3 правила 62 Регламенту). Але цей конкретний випадок не вимагає застосування такого правила.

14. Суд нагадує, що низка попередніх спорів змусила його розглянути розумність тривалості судових проваджень, які здійснюються у Португалії (див., зокрема, постанову про Естіма Жорже (Estima Jorge) від 21 квітня 1998 року, Збірник судових рішень та ухвал 1998-ІІ, с. 762 і наступні). Водночас він навів уточнення стосовно природи й обсягу зобов'язань у цьому питанні.

15. Отже, справа має бути вилучена з реєстру.

На цій підставі Суд одностайно

ухвалює: вилучити справу з реєстру.

Учинено французькою мовою й повідомлено письмово 22 липня 1999 року, згідно з пунктами 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

Венсан Берже,
секретар

Матті Пеллонпя,
голова


1 Примітка канцелярії: копію доповіді Комісії можна отримати в канцелярії.

  

Голосування

Будь-ласка оцініть корисність матеріалу для правничої практики в Україні:
 
Ваша оцінка: дуже корисний
корисний
частково корисний
не корисний
Ваше ім'я:
Коментарі:

 

Усі права на матеріали, розміщені на «Українському порталі Європейського суду з прав людини», охороняються згідно із законодавством України. При цитуванні та використанні будь-яких матеріалів посилання на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. При цитуванні та використанні в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на «Український портал Європейського суду з прав людини» обов`язкове. Републікація будь-яких матеріалів «Українського порталу Європейського суду з прав людини» можлива тільки за письмовою згодою Всеукраїнського благодійного фонду «Українська Правнича Фундація».

 Copyright © 2003-2023 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua